Αναναίωση πιστοποίησης ISO

Η Medical Brace σας ενημερώνει οτι ανανέωσε με επιτυχία την πιστοποίηση της κατά ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 και κατά την ΔΥ8δ/1348